Zwrot w obowiązku OZE na 2022?

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawiło się dokument podsumowujący dotychczasowe konsultacje w zakresie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany udziału OZE wynikającego z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE w 2022 roku (link do projektu). Czyżby po wcześniejszych zapowiedziach pozostawienia wymogu na obecnym poziomie miał nastąpić zwrot?

Po pierwotnie sugerowanym utrzymaniu obowiązku tzw. „zielonych certyfikatów” na obecnym poziomie (19,5%) w 2022, w raporcie, który pojawił się na stronie RCL 26.07.2021, czytamy, że jednak zostanie on obniżony do 18,5%. Cel zmieniony został w wyniku konsultacji, w których brały udział m.in. KGHM Polska Miedź, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Związek Banków Polskich, Związek pracodawców Polska Miedź, Tauron Polska Energia S.A., Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A.

O ile strony reprezentujące wytwórców energii z OZE opowiadały się za utrzymaniem obowiązku na jego obecnym poziomie, zwracając uwagę na ciągle utrzymującą się wysoką nadpodaż i konieczność ustabilizowania relacji podaż-popyt, o tyle reprezentanci przemysłu energochłonnego zwracali uwagę na drastyczne wzrosty cen energii, upatrując w obniżeniu cen praw majątkowych szansy na ich spadek.

Ceny energii elektrycznej, CO2 i zielonych certyfikatów
Udział ceny zielonych certyfikatów w koszcie energii elektrycznej (części obrotowej)

Tylko nawet jeśli ich ceny obniżyły by się w wyniku proponowanych zmian to czy odbiorcy energii mogli by liczyć na znaczące obniżki wysokości rachunków? Analizując powyższe wykresy ewidentnie widać że o ile potencjalny spadek ceny zielonych certyfikatów o 10% dałby oszczędności rzędu 3zł / MWh, czynnikiem kosztotwórczym są prawa do emisji EUA ETS które w okresie ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 25 euro (115zł) / tonę co przy uwzględnieniu średniego współczynnika emisyjności wytwarzania na poziomie 700kgCO2e/MWh zwiększyło cenę jednostkową o ok. 17,5 euro (80zł) / MWh.

Energy Manager-wie odpowiedzialni za budżety energetyczne nie będą jednak mogli liczyć na znaczne obniżki cen energii związane z proponowanych zmian i będą musieli szukać oszczędności w innych obszarach.

#efektywnośćenergetyczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *