Zarządzanie energią vs. efektywność energetyczna

Pojęcia „zarządzanie energią” I “efektywność energetyczna” są często używane zamiennie, natomiast w rzeczywistości są między nimi znaczące różnice.

„Efektywność energetyczna” oznacza ilość energii zużytej do dostarczenia oczekiwanego poziomu ekonomicznej aktywności, usługi lub procesu. Innymi słowy efektywność energetyczna to ilość użytecznego efektu osiągnięta danym nakładem jednostek energii. Podnoszenie efektywności energetycznej oznacza więc osiąganie lepszych rezultatów przy tym samym nakładzie energetycznym lub tych samych rezultatów przy mniejszej energochłonności.

„Zarządzanie energią” to systematyczne i ciągłe dążenie do poprawy efektywności energetycznej w organizacji. Może przyjąć wiele form i angażować różne typy interakcji z energią, takich jak strategie zakupowe, zmiany metod pracy oraz modernizacje technologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *