Wpływ OZE na globalne korzyści społeczno-ekonomiczne

Energia ze źródeł odnawialnych nadal przynosi korzyści społeczno-ekonomiczne, tworząc liczne miejsca pracy na całym świecie – to wnioski zawarte w raporcie opublikowanym przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA).

Francesco La Camera, Dyrektor Generalny IRENA

Siódma edycja „Renewable Energy and Jobs – Annual Review” pokazuje, że w ubiegym roku globalne zatrudnienie w tym sektorze osiągnęło 11,5 mln, na czele z energią słoneczną – ok. 3,8 mln miejsc pracy, czyli jedną trzecią wszystkich miejsc pracy w sektorze OZE.

„Transformacja w stronę odnawialnych źródeł energii tworzy miejsca pracy i zwiększa lokalne dochody zarówno na rozwiniętych, jak i rozwijających się rynkach energii” – powiedział dyrektor generalny IRENA, Francesco La Camera. „Chociaż dzisiaj na czele stoi garstka krajów, każdy kraj może wykorzystać swój odnawialny potencjał, podjąć kroki w celu wykorzystania lokalnych możliwości rozwoju przemysłowego i przeszkolić swoich pracowników”.

W zeszłym roku 63 procent wszystkich miejsc pracy związanych z odnawialnymi źródłami energii odnotowano w Azji, co potwierdza status regionu jako lidera rynku, ujawnia nowy raport. Miejsca pracy dla biopaliw były tuż za panelami fotowoltaicznymi, osiągając 2,5 mln. Wiele z tych miejsc pracy znajduje się w rolniczym łańcuchu dostaw, szczególnie w krajach takich jak Brazylia, Kolumbia, Malezja, Filipiny i Tajlandia, gdzie operacje są pracochłonne. Innymi dużymi pracodawcami w sektorze odnawialnych źródeł energii są energetyka wodna i wiatrowa, z odpowiednio blisko 2 mln i 1,2 mln miejsc pracy.

Miejsca pracy związane z odnawialnymi źródłami energii wykazały większą integrację i lepszą równowagę płci niż paliwa kopalne. W raporcie podkreślono, że kobiety zajmowały 32 procent wszystkich miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej, w przeciwieństwie do 21 procent w sektorach paliw kopalnych.

Chociaż dokładne szacunki są nadal często trudno dostępne, a liczby bezwzględne są na razie niewielkie, odnawialne źródła energii generują rosnące zatrudnienie, na czele z technologią słoneczną. Zdecentralizowana energia odnawialna może również napędzać produktywne zastosowania na obszarach wiejskich. Ten „efekt domina” w odniesieniu do rynku pracy można zaobserwować w rolnictwie i przetwórstwie żywności, opiece zdrowotnej, komunikacji i lokalnym handlu.

Kompleksowe strategie polityczne, oparte na środkach edukacyjnych i szkoleniowych, interwencjach na rynku pracy i politykach przemysłowych, które wspierają wykorzystanie lokalnego potencjału, mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania wzrostu liczby miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej.

Edycja corocznego przeglądu na 2020 r. podkreśla obiecujące inicjatywy wspierające kształcenie i szkolenie pracowników. Działania te koncentrują się na szkoleniu zawodowym, tworzeniu programów nauczania, szkoleniu nauczycieli, wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, promowaniu innowacyjnych partnerstw publiczno-prywatnych oraz rekrutacji niedostatecznie reprezentowanych grup, takich jak kobiety.

Potrzeba wytyczenia innego kursu jest niezaprzeczalna, podobnie jak korzyści, jakie można zebrać. Niedawno opublikowany przez IRENA program działań naprawczych po wystąpieniu COVID wykazał, że ambitny program stymulacyjny może stworzyć do 5,5 miliona więcej miejsc pracy w ciągu najbliższych trzech lat niż podejście oparte na dotychczasowej praktyce. Taka inicjatywa pozwoliłaby również światu pozostać na dobrej drodze do stworzenia 42 mln miejsc pracy w odnawialnych źródłach energii, które agencja Global Renewables Outlook przewiduje na 2050 r.

Cały raport można przeczytać pod następującym adresem: https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2020

Natomiast prezentacja raportu dostępna jest:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *