Walka z Covid-19 zwiększa zużycie energii w budynkach

REHVA (Federacja Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji) wydała ostatnio zaktualizowane wytyczne dotyczące zarządzania systemami HVAC, które mają na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 wewnątrz budynku.

Wytyczne w dużej mierze koncentrują się na modyfikacji nastaw automatyki budynkowej odpowiedzialnej za kontrolę systemów wentylacji. Niektóre z proponowanych zmian to:

– wentylacja powinna działać 24/7; rozpoczęcie wentylowania minimum 2 godziny przed otwarciem budynku z nominalnymi prędkościami obrotowymi; w czasie zamknięcia budynku dopuszcza się zredukowanie prędkości;

– modyfikacja nastaw temperatury i wilgotności nie zmniejsza obecności wirusa; bakterie Covid-19 podatne są dopiero na temperatury powyżej 30oC i wilgotności powyżej 80% – niestety takie wartości są niedopuszczalne ze względu na kwestie komfortu termicznego;

– większość stosowanych odzysków ciepła, które nie gwarantują 100% separacji strumieni powietrza powinny być wyłączone;

-rekomendowana jest deaktywacja systemu recyrkulacji powietrza;

– czyszczenie kanałów wentylacyjnych nie ma wpływu na rozprzestrzenianie się wirusa;

Oczywistym jest fakt, że zespoły techniczne powinny zrobić wszystko, co w ich mocy żeby zminimalizować szansę rozprzestrzeniania się wirusa. Niestety znajdzie to odbicie w znacząco podwyższonym zużyciu energii.

Pelny raport pod adresem: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *