URE podsumowuje wzrost cen energii w 2021 roku

W ubiegłym tygodniu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (PURE) podsumował zmiany w tegorocznych taryfach największych dostawcy energii elektrycznej i gazu. Taryfy, w skład których wchodzą koszty uzasadnione działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych oraz uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w te działalności (uproszczony proces zatwierdzania taryf opisany jest na stronie URE), zatwierdzane są w ostatnim kwartale każdego roku, a procesowi temu podlegają spółki dystrybucyjne oraz spółki obrotu. Zarówno dla energii elektrycznej jak i gazu w przypadku spółek dystrybucyjnych zatwierdzenia wymagają taryfy wszystkich grup odbiorców natomiast w przypadku spółek obrotu dotyczy to tylko taryf dla klientów indywidualnych.

Energia elektryczna

Niewątpliwie największą „nowością” na rachunku za dystrybucję energii elektrycznej jest wprowadzenie długo zapowiadanej opłaty mocowej (o szczegółach pisaliśmy tutaj) oraz opłaty OZE w wysokości 2,2zł/MWh.

Zmiany stawek za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2021 rok taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych oraz tzw. sprzedawców z urzędu (Źródło: URE)

* Do stawek własnych operatora zalicza się: składnik stały stawki sieciowej, składnik zmienny stawki sieciowej oraz stawkę abonamentową. Stawki własne nie obejmują innych opłat: mocowej, OZE, kogeneracyjnej oraz przejściowej.
** Skutki tylko dla odbiorców TAURON Sprzedaż bez obszaru Gliwic (TAURON Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).
*** Przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.
**** Średnia nie obejmuje TAURON Sprzedaż GZE oraz innogy Polska

Taryfy dystrybutorów zapewniają środki na realizację planowanych inwestycji. W tym roku po raz pierwszy uwzględniliśmy w taryfach zaliczkę na konto regulacyjne. To nowo wprowadzone rozwiązanie dedykowane dystrybutorom. Utrzymaliśmy także stopę wynagradzania z zaangażowanego kapitału na poziomie roku 2020. Zatwierdzając taryfy operatorom uwzględniliśmy również dodatkowe wynagrodzenia dla tych inwestycji, których realizacja wspiera politykę energetyczną Polski – powiedział Rafał Gawin.

PURE informuje ze w przypadku gospodarstw domowych łączny rachunek za energię elektryczną (dystrybucja + obrót) wzrośnie średnio o 9% – 10%, co przy uwzględnieniu średniego zużycia energii energii w gospodarstwie domowym w Polsce przekłada się na miesięczny wzrost wartości rachunku o 8zł.

Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 (dla grupy G11, przy średnim zużyciu 1777 kWh rocznie, Źródło: URE

* Łączne skutki dla odbiorców PGE i Tauron podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw. Dodatkowo wielkości TAURON Sprzedaż nie dotyczą obszaru Gliwic (TAURON Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).

Gaz

W wyniku decyzji URE rachunki za gaz w gospodarstwach domowych nieznacznie się obniżą – 0,5 – 1,7%.

Procentowe i nominalne zmiany rachunku za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupach od W-1.1 do W-3.6 według stawek zatwierdzonych na 2021 rok w taryfach Polskiej Spółki Gazownictwa oraz PGNiG OD, Źródło: URE.

Nowe taryfy obowiązywać będą do końca 2021 roku a ich szczegóły opublikowane są w Biuletynach Branżowych URE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *