URE podnosi stawki opłaty mocowej na rok 2022

W ogłoszonej dzisiaj informacji (Nr 56/2021) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o zmianie stawek opłaty mocowej na rok 2022.

Przekazany komunikat mówi że stawki opłaty mocowej wynosić będą odpowiednio:

– 2,37 zł / miesiąc (w porównaniu z 1,87 zł/m-c w roku bieżącym to wzrost o 27%)– w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy zużywających rocznie mniej niż 500kWh energii elektrycznej;

– 5,68zł / miesiąc (w porównaniu z 4,48 zł/m-c w roku bieżącym to wzrost 27%) – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy zużywających rocznie od 500kWh do 1200 kWh energii elektrycznej;

– 9,46 / miesiąc (w porównaniu z 7,47 zł/m-c w roku bieżącym to wzrost 27%) – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy zużywających rocznie od 1200kWh do 2800kWh energii elektrycznej;

– 13,35 zł / miesiąc (w porównaniu z 10,46 zł/m-c w roku bieżącym to wzrost 28%) – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy zużywających rocznie powyżej 2800kWh energii elektrycznej;

– 102,6 zł / MWh (w porównaniu z 76,2 zł/MWh w roku bieżącym to wzrost 35%)– dla pozostałych odbiorców (=m.in. biznes)

Jednocześnie Prezes URE, w osobnej informacji (Nr. 55/2021), poinformował że wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2022 nie ulegną zmianie, tj. opłata mocowa będzie obowiązywała  przez 15h doby, w godzinach 7:00 – 21:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *