Ulga dla odbiorców przemysłowych – URE podało termin składania wniosków

Jak informuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (PURE) w informacji nr 62/2021 z dnia 29/10/2021 odbiorcy przemysłowi zamierzających skorzystać w roku 2022 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w art. 62 ust. 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, tj. „ulgi” odnoszącej się do obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia, powinni złożyć PURE stosowne oświadczenie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia, w terminie wyklucza skorzystanie z możliwości przewidzianej w w/w ustawach ulgi w roku 2022.

Pełna informacja, łącznie ze stosownymi dokumentami, znajdują się: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9864,Informacja-nr-622021.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *