Trylemat energetyczny

W obecnym ładzie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym definiowanie strategii energetycznej, zarówno na poziomie kraju jak i poszczególnych organizacji, sprowadza się do znalezienia odpowiedniego balansu pomiędzy trzema aspektami:

  1. bezpieczeństwa dostaw energii
  2. kosztów energii
  3. wyboru odpowiednich źródeł energii

co zdefiniowane zostało przez Światową Radę Energetyczną (ŚRE) mianem „trylematu energetycznego”. Terminologia użyta została celowo i ma zilustrować jak trzy podstawowe elementy strategii energetycznych wpływają na siebie bezpośrednio.

W idealnym scenariuszu pożądane byłoby spełnienie założeń każdego z obszarów będących przedmiotem trylematu. W rzeczywistości jednak, przynajmniej obecnie, nie jest to do końca możliwe gdyż istnieje między nimi pewnego rodzaju konflikt. Dla przykładu dążenie do „czystej” energii za wszelką cenę może przynieść nieoczekiwane negatywne efekty finansowe. Podobnie chęć osiągnięcia najtańszego możliwie źródła energii może być postrzegane, jako działanie nieodpowiedzialne społecznie, gdyż cały czas mimo wszytko źródła oparte na paliwach kopalnych są najtańsze.

Ciekawostką jest, że Światowa Rada Energetyczna wprowadziła również tzw. „Index Trylematu Energetycznego”, którego zadaniem jest coroczna ocena krajowych systemów energetycznych pod kątem każdego z trzech elementów. W roku 2019 Polska została zaklasyfikowana na miejscu 53 spośród 128 członków Rady (pełny raport z roku 2019 dostępny jest pod adresem: https://www.worldenergy.org/assets/downloads/WETrilemma_2019_Full_Report_v4_pages.pdf).

Pomimo że Trylemat energetyczny w pierwotnym zamierzeniu służyć ma ocenie skuteczności krajowych polityk energetycznych, regularnie stają przed nim również Energy Manager-owie odpowiedzialni za strategię energetyczną danej organizacji. Trwale starają się znaleźć równowagę pomiędzy często negującymi się wzajemnie oczekiwaniami. Finalny kierunek dyktowany jest często strategią firmy, chociaż często również jest wynikiem konfrontacji oczekiwań działów, które reprezentują określony biegun trylematu (dział zrównoważonego rozwoju vs. finanse vs. dział techniczny).  

PROFIL AUTORA

Mariusz Podgórski, promotor i ekspert w zakresie zarządzania energią i emisjami, z czym związany jest od ponad 10 lat. Współpracował z podmiotami takimi jak: IKEA, Grupa Bankowa Lloyds, Redbull, Vodafone czy City of London

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *