Science based targets

W ostatnich dniach, głównie ze względu na odbywający się w Glasgow szczyt klimatyczny COP26, głośno słyszy się o Inicjatywie „Science Based Targets” (SBTi). Czym jest owa inicjatywa i dlaczego zrozumienie jej założeń może przynieść korzyści organizacjom zarówno prywatnym jak i publicznym?

Aby osiągnąć zerowe emisje netto (z ang. net zero emissions) najpóźniej do 2050 r., ludzkość musi zmniejszyć o połowę globalne emisje gazów cieplarnianych do 2030 r. Osiągnięcie tych celów będzie konieczne, aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5°C, tak jak to określono w porozumieniu paryskim w 2015 roku.

Przekroczenie limitu 1,5°C może spowodować katastrofę klimatyczną, prowadzącą do częstszych i bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych, które już teraz dotykają wszystkie obszary naszego globu. Z tego względu ważne jest aby firmy, szczególnie globalne korporacje, wywierające największy wpływ na środowisko naturalne, zaznajomiły się z założeniami SBTi i podjęły działania żeby być z nimi zgodne.

SBTi zapewnia organizacjom jasną i kompleksową ścieżkę redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ma to kluczowe znaczenie w zapobieganiu najgorszym skutkom zmian klimatycznych, równolegle „przygotowując” firmy na bezemisyjną przyszłość i zapewniając im przewagę konkurencyjną.

Co to są cele oparte na nauce (Science Based Targets)?

Science Based Targets powstały w wyniku porozumienia paryskiego w 2015 r. W tym prawnie wiążącym traktacie 195 krajowych delegacji zobowiązało się do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2°C w porównaniu z poziomem sprzed ery przemysłowej. Następnie w 2018 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) stwierdził, że globalne ocieplenie nie powinno przekraczać 1,5°C.

Aby to osiągnąć, emisje gazów cieplarnianych muszą zmniejszyć się o połowę do 2030 r. i spaść do zera netto do 2050 r. Cel emisji wyznaczony w SBTi pozostaje zgodny ze skalą redukcji wymaganych do osiągnięcia tych założeń a ramy inicjatywy pozwalają sektorowi prywatnemu na jasne wyobrażenie o tym, jak szybko i o ile musi zredukować emisje gazów cieplarnianych, aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatycznych.

W globalnym wyścigu do zerowej emisji netto Science Based Targets są kluczowe dla rozwoju biznesu we wszystkich sektorach. Nie tylko przyczyniają się do zmiejszenia wpływu na zmiany klimatyczne, ale także zwiększają konkurencyjność firmy na ciągle zmieniającym się rynku.

Science based targets

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) została powołana przez Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) i ONZ Global Compact (UNGC). Grupa wspiera firmy, które stawiają sobie cele w oparciu o Science Based Targets. Stwierdzono, że pozytywne skutki dla tych przedsiębiorstw obejmują zwiększoną innowacyjność, większe zaufanie inwestorów i zwiększone przychody.

SBTi ponadto:

  • definiuje i promuje najlepsze praktyki w ustalaniu celów opartych na nauce, poprzez wsparcie Technicznej Grupy Doradczej.
  • oferuje zasoby, warsztaty i wskazówki, aby zmniejszyć bariery w adopcji.
  • niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm.

Korzyści

Istnieje wiele korzyści z wyznaczania celów opartych na nauce. Znacząco redukując emisje, firmy budują nie tylko lepszą przyszłość dla środowiska naturalnego, ale także szanse na wyższe dochody w bezemisyjnej przyszłości.

Pozostałe korzyści płynące z wyznaczania celów opartych na nauce:

  • udowadnia społeczną odpowiedzialność biznesu – w stosunku do dużych korporacji ciągle rosną oczekiwania społeczeństwa odnośnie podejmowania realnych działań przeciwko zmianom klimatu i negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne wywołanymi ich działalnością;
  • zapewnienie przewagi konkurencyjnej — włączenie realnej polityki ochrony środowiska do strategii biznesowej pomaga firmom wyróżnić się na konkurencyjnym rynku.
  • zmniejszenie kosztów – obniżenie emisji często wymaga przeanalizowania zużycia energii oraz innych zasobów, i w konsekwencji jego optymalizacji. Skutkuje to zazwyczaj w znaczących oszczędnościach.
  • zwiększona innowacyjność – 63% dyrektorów firm stwierdziło, że cele oparte na nauce napędzają innowacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *