Rozporządzenie dotyczące rynku mocy

W opublikowanym w poniedziałek 13 listopada 2020 Dzienniku Ustaw pojawiło się kolejne rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska „w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie”.

Dokument opisuje między innymi przepływ informacji pomiędzy wybranymi podmiotami uczestniczącymi w rynku energii jak również opisuje sposób wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Niewątpliwie brakuje w nim, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że opłata mocowa zacznie obowiązywać już za kilka tygodni, informacji dotyczącej dokładnych godzin, w jakich pobierana będzie opłata i jej wysokości. Umożliwiłoby to osobom odpowiedzialnym za gospodarkę energetyczną, szczególnie w organizacjach energochłonnych, odpowiednie przygotowanie zarówno pod kątem organizacyjnym jak również finansowym.

Pełna treść rozporządzenia dostępna na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000200901.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *