Raport IRENA: Czy wodór jest szansą energetyki?

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) oszacowała, że ​​do 2050 r. wodór pokryje do 12% światowego zużycia energii, przy czym co najmniej dwie trzecie całkowitej produkcji to zielony wodór, a reszta będzie pochodzić z tzw. niebieskiego wodoru.

Informacje nt. udziału wodoru w przyszłym globalnym miksie energetycznym pojawiają się w nowym raporcie IRENA: „Geopolityka transformacji energetycznej: czynnik wodorowy”, który pokazuje jak rozwój i stopniowe wprowadzanie tego nośnika zmienia geografię handlu energią i regionalizację relacji energetycznych, w miarę jak spada handel i uzależnienie od ropy i gazu.

Wg. raportu wzrost ilości wodoru związany jest z gwałtownie spadającymi kosztami OZE i elektrolizerów. Poprawia to ekonomiczną atrakcyjność „zielonego” wodoru – produkowanego przez odnawialną energię elektryczną. Rosnący udział zmiennych odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i fotowoltaiczna, stwarza również zapotrzebowanie na elastyczność i magazynowanie, które wodór może zapewnić, dostarczając tym samym niezwykle ważnego elementu zachodzącej transformacji energetycznej.  

Przewiduje się, że wodór i paliwa oparte na wodorze zaspokoją znaczną część zapotrzebowania globalnego na energię końcową w 2050 r., w porównaniu do praktycznie zerowego ich zużycia obecnie.

IRENA przewiduje, że produkcja „szarego” wodoru, oparta na paliwach kopalnych, zostanie całkowicie wycofana w nadchodzących dziesięcioleciach, a dominującą ścieżką produkcji stanie się zielony wodór. „Niebieski” wodór, który jest oparty na paliwach kopalnych z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (CCS), będzie odgrywał uzupełniającą rolę w przyszłości wodorowej.

„Wodór może okazać się brakującym ogniwem w bezpiecznej dla klimatu przyszłości energetycznej” – powiedział Francesco La Camera, dyrektor generalny IRENA. „Wodór wyraźnie opiera się na rewolucji energii odnawialnej, a zielony wodór staje się przełomem w osiąganiu neutralności klimatycznej bez narażania wzrostu przemysłowego i rozwoju społecznego.”

„To zielony wodór, który wprowadzi na rynek nowych i zróżnicowanych uczestników, zdywersyfikuje łańcuchy dostaw oraz przeniesie korzyści od nielicznych do wielu. Dzięki współpracy międzynarodowej rynek wodoru mógłby być bardziej demokratyczny i integracyjny, oferując możliwości zarówno krajom rozwiniętym, jak i rozwijającym się”.

Na arenie globalnej zielony wodór może wzmocnić niezależność energetyczną i bezpieczeństwo, zmniejszając zależność od importu i zmienności cen. Warto jednak zwrócić uwagę że surowce potrzebne do technologii wodorowych i odnawialnych będą w coraz większym stopniu przedmiotem geopolityki. Niedobory i wahania cen mogą odbijać się echem w łańcuchach dostaw wodoru i negatywnie wpływać na koszty i przychody.

Cały raport IRENA można przeczytać TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *