PURE opublikował wykaz odbiorców przemysłowych

29 grudnia 2020 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (PURE) opublikował wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Odbiorcom przemysłowym znajdującym się w wykazie przysługuje ulga związana z obowiązkiem umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE (tzw. „zielone certyfikaty”) i z biogazu rolniczego (tzw. „niebieskie certyfikaty”). Odbiorcy znajdujący się w wykazie nie będą musieli również uiszczać pełnej opłaty OZE (w roku 2021 wynosić ona będzie 2,20zł/MWh).

Lista odbiorców przemysłowych znajduje się na stronie: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9215,Informacja-nr-732020.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *