Opłata mocowa – co, gdzie i za ile – cz.1

Pomimo że od wejścia tzw. Opłaty Mocowej dzielą nas już tylko tygodnie (planowana data wejścia w życie to 1 stycznia 2021, nie jak wcześniej przewidywała ustawa 1 października 2020) cały czas wyjatkowo mało się o niej słyszy. Niewątpliwie jest to zaskakujące, szczególnie biorąc pod uwagę fakt jak bardzo uderzy ona w budżety odbiorców końcowych, szczególnie tych energochłonnych. My tą ciszę zamierzamy przełamać – w dwóch kolejnych artykułach Bartosz Palusiński, Ekspert Rynku Energii, postara się odsłonić tajniki opłaty mocowej, przedstawi mechanizm jej wyliczania i zasugeruje metody jej uniknięcia.

Przedsiębiorstwa dotknięte sytuacją wywołaną reakcjami na COVID-19 stoją przed nie lada wyzwaniem. Najprawdopodobniej od 1/1/2021 roku znacząco zwiększą się koszty usług dystrybucji energii elektrycznej. Wiele wyjaśni decyzja prezesa URE, która ma zapaść do 30 listopada 2020 roku. Prezes URE ma do tego czasu poinformować jakie stawki opłaty mocowej będą obowiązywać w wybranych godzinach doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc. Stawki mają być zróżnicowane dla kwartałów roku dostaw 2021. Natomiast dzisiaj tj 30/09/2020 na stronach RCL został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej.

Co to jest opłata mocowa?

Opłata mocowa to koszt za moc dyspozycyjną jaki poniosą wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce. Od wielu lat w Polsce zbliżamy się niebezpiecznie (a czasami przekraczamy) do górnej granicy mocy dyspozycyjnej w systemie elektroenergetycznym. Rozwiązanie, które ma rozwiązać problem brakującej mocy w systemie to dopłata do nowych i modernizacji istniejących jednostek wytwórczych. Źródła te otrzymują wynagrodzenie w zamian za moc, którą stawiają do dyspozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych. PSE kontraktuje w drodze przetargu wymaganą do rezerw moc elektroenergetyczną a koszt z tego tytułu dzielony jest na wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Koszty te będą kalkulowane przez PSE i przenoszone w taryfie dystrybucyjnej OSD na odbiorcę końcowego jako opłata mocowa. Pojawi się ona na rachunku wystawianym przez OSD jako składnik usługi dystrybucji lub w umowie kompleksowej przez Spółkę Obrotu dla każdego odbiorcy końcowego.

Jak obliczyć koszt opłaty mocowej dla swojego przedsiębiorstwa?

Prezes URE co roku będzie wyznaczać i publikować nie tylko stawki opłaty mocowej na kolejny rok, ale również godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie.

Podział będzie odrębny dla poszczególnych kwartałów roku dostaw, ponieważ w każdym kwartale zmieniają się godziny szczytowe; szczególnie dotyczy to szczytu popołudniowego.

Art. 70. 1. Ustawy o rynku mocy mówi, że stawki opłaty mocowej ustala się odrębnie, w odniesieniu do różnego rodzaju odbiorców końcowych:

  • dla gospodarstw domowych – jako stawkę miesięczną, zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej,
  • dla pozostałych odbiorców końcowych – stawkę w wybranych godzinach doby.

Dla 2021 roku Prezes URE opublikuje stawki i wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie, wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw do 30 listopada 2020. To bardzo późno biorąc pod uwagę fakt, że już teraz bardzo wiele firm budżetuje energię przynajmniej na rok następny. Na kolejne lata Prezes URE, zgodnie z projektem rozporządzenia, ma publikować te informacje w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki do 30 września każdego roku.

Odnośnie stawek to już w 2019 roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podało, że estymuje się średnią stawkę opłaty mocowej na poziomie 45 PLN/MWh. Prawdopodobnie opłata będzie zróżnicowana w poszczególnych godzinach doby. Zatem w przypadku firm produkujących głownie w godzinach szczytowych ta opłata będzie zdecydowanie wyższa w tych godzinach.

Mówiło się o dwóch wariantach dla godzin szczytowych:

  1. Z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001455/O/D20181455.pdf ), że Okresem Zagrożenia są godziny 07:00 – 22:00.

 2. Godziny szczytowe zgodne z taryfą OSD (przyjęto PGE Dystrybucja oddział Warszawa-Teren) dla taryfy B23.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji potwierdza, że wariant nr 1. jest aktualny i okres zagrożenia może trwać do 15 godzin w ciągu doby.

  • Godziny: 7:00 – 22:00.
  • Średnia stawka opłaty mocowej: 45 zł/MWh.
  • Skoro w godzinach pozaszczytowych opłata mocowa wynosi 0 zł, to stawka w godzinach 7:00 – 22:00 średnio może wynieść 72 PLN/MWh.

Zobaczmy jak wygląda koszt i faktyczna średnia cena opłaty mocowej dla przedsiębiorstwa zużywającego rocznie 37,5 GWh energii elektrycznej przy profilu „szczytowym”:

  • Koszt opłaty mocowej: 1,98 mln PLN
  • Średnia stawka opłaty mocowej przez całą dobę: 53 PLN/MWh

Cena energii elektrycznej dla przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech na tle opłaty mocowej

Jak wyglądać może rachunek za energię elektryczną przedsiębiorstw zużywających powyżej 10 i w granicach 100 GWh rocznie na tle przedsiębiorstw niemieckich? Biorąc pod uwagę możliwe zwolnienia i ulgi szacunkowa cena na 2021 rok może wyglądać następująco:

Zapowiadana od ponad roku średnia stawka opłaty mocowej na poziomie 45 zł/MWh do rachunku dystrybucji energii elektrycznej znacząco zmieni wysokość kwoty na fakturze za energię w Polsce:

Jak widać koszt opłaty mocowej dla przedsiębiorstw jest bardzo duży. W kolejnym artykule napisanym razem z Piotrem Kolasą przybliżymy:

  • kwestię prawną opłaty mocowej i odpowiemy na pytanie czy można uzyskać zwolnienie z tej opłaty?
  • jakie są możliwości ograniczenia wpływu opłaty mocowej na przedsiębiorców?

A czy Ty założyłaś/-eś już opłatę mocowę w budżecie swojej firmy na 2021 rok ?

PROFIL AUTORA

Bartosz Palusiński, Ekspert Rynku Energii, Współzałożyciel Enerace Sp. Z o.o. (www.enerace.eu), firmy doradczej w zakresie zakupów energii elektrycznej i gazu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *