MAE – poziom inwestycji w efektywność energtyczną na świecie maleje

Podczas gdy EU podwyższa cele na rok 2030 dotyczące redukcji gazów cieplarnianych z 30% do 55%, nowy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) – Energy Efficiency 2020 – wskazuje, że globalne inwestycje w efektywność energetyczną spadły o prawie 10 procent w 2020 roku.

Oczekuje się, że globalne zużycie energii pierwotnej – kluczowy wskaźnik tego, jak efektywnie światowa gospodarka wykorzystuje energię – poprawi się w tym roku o mniej niż 1 procent, co jest najniższym wskaźnikiem od 2010 roku, według najnowszej edycji raportu Energy Efficiency 2020. To znacznie poniżej 3% rocznego poziomu poprawy potrzebnego do osiągnięcia wspólnych światowych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zmniejszania zanieczyszczenia powietrza i zwiększania dostępu do energii.

Raport stwierdza, że ​​najsłabszy postęp w zakresie efektywności energetycznej od dekady zagraża wywiązania się z międzynarodowych celów klimatycznych i sprawia, że ​​następne trzy lata będą krytycznym okresem dla odwrócenia tego niepokojącego trendu.

Powolne już tempo globalnego postępu w zakresie efektywności energetycznej ma jeszcze bardziej wyhamować w tym roku w wyniku ekonomicznych skutków kryzysu Covid-19, pogłębiając wyzwania związane z osiągnięciem międzynarodowych celów w zakresie energii i klimatu oraz sprawiając, że zdecydowane działania rządów będą miały krytyczne znaczenie.

Raport stwierdza, że ​​rozczarowujące trendy nasilają się w wyniku spadku inwestycji w energooszczędne budynki, sprzęt i pojazdy w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię. Kupowanie nowych samochodów, które są bardziej wydajne niż starsze modele, spowolniło. Spodziewane jest również spowolnienie budowy nowych, bardziej wydajnych domów i budynków komercyjnych. W budynkach przemysłowych i komercyjnych niższe ceny energii wydłużyły okresy zwrotu kluczowych środków efektywności nawet o 40 procent, zmniejszając ich atrakcyjność w porównaniu z innymi inwestycjami. Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje w efektywność energetyczną na całym świecie mają spaść o 9 procent w 2020 roku.

„Wraz z odnawialnymi źródłami energii efektywność energetyczna jest jednym z filarów globalnych wysiłków na rzecz osiągnięcia celów energetycznych i klimatycznych. Podczas gdy nasza ostatnia analiza wskazuje na pozytywny trend w zakresie odnawialnych źródeł energii, jestem bardzo zaniepokojony tym, że poprawa globalnej efektywności energetycznej jest teraz najwolniejsza od dekady ”- powiedział dr Fatih Birol, dyrektor wykonawczy IEA. „Dla rządów, które poważnie podchodzą do zwiększenia efektywności energetycznej, papierkiem lakmusowym będzie ilość zasobów które poświęcą na to w pakietach naprawy gospodarczej, w przypadku których inwestycje w efektywność energetyczną mogą pomóc w pobudzeniu wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy”.

Poprawa efektywności energetycznej może przyczynić się do około 50% redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z energią, która jest wymagana w ciągu następnych dwóch dekad, aby świat znalazł się na drodze do osiągnięcia międzynarodowych celów energetycznych i klimatycznych. Jednak krótkoterminowe trendy wynikające z kryzysu Covid-19 spowalniają poprawę energochłonności gospodarki światowej, co oznacza, że ​​każda jednostka produkcji gospodarczej zużywa więcej energii, niż by to uczyniła w innym przypadku. Dzieje się tak głównie dlatego, że energochłonne gałęzie przemysłu, takie jak produkcja metali i chemikalia, wydają się być mniej dotkliwie dotknięte kryzysem niż inne, mniej intensywne części gospodarki.

Pakiety stymulacyjne, które rządy wprowadzają w ramach swoich planów naprawy gospodarczej, będą miały duży wpływ na przyszłe trendy w zakresie efektywności energetycznej. Mają potencjał do napędzania inwestycji i zmian strukturalnych, które mogą zmniejszyć energochłonność we wszystkich sektorach gospodarki. Ponad 60% finansowania środków związanych z efektywnością energetyczną w pakietach stymulacyjnych ogłoszonych do tej pory przez rządy koncentrowało się albo na sektorze budynków, albo na przyśpieszeniu przejścia na pojazdy elektryczne, w tym inwestycje w nową infrastrukturę do ładowania pojazdów.

Jednak wiele możliwości pozostaje niewykorzystanych a nierównowaga wydatków w różnych sektorach jest wyraźna. Nie pojawiły się żadne zapowiedzi dotyczące zwiększenia penetracji super wydajnych urządzeń, a wydatki na efektywność pojazdów poza pojazdami elektrycznymi są jak dotąd minimalne. Planowane wydatki są również niezrównoważone w ujęciu regionalnym, a zapowiedzi płynące z krajów europejskich przyćmiewają te z innych części świata. Zapowiedziane wydatki w Europie stanowią 86 procent globalnych publicznych zapowiedzi stymulujących efektywność, a pozostałe 14 procent przypada na region Azji i Pacyfiku oraz Amerykę Północną.

„Z zadowoleniem przyjmujemy plany rządów dotyczące zwiększenia wydatków na efektywność energetyczną w odpowiedzi na kryzys gospodarczy, ale to, co widzieliśmy do tej pory, jest nierówne i niewystarczające” – powiedział dr Birol. „Efektywność energetyczna powinna znajdować się na szczycie list rzeczy do zrobienia dla rządów dążących do trwałego ożywienia gospodarczego – to maszyna do tworzenia miejsc pracy, napędza działalność gospodarczą, oszczędza pieniądze konsumentów, modernizuje niezbędną infrastrukturę i redukuje emisje. Nie ma wymówki, by nie wkładać w to znacznie większych zasobów ”.

Zgodnie z analizą MAE wydatki na środki stymulacyjne związane z wydajnością ogłoszone do tej pory przez rządy na całym świecie mają wygenerować prawie 2 mln pełnoetatowych miejsc pracy w latach 2021–2023, głównie w sektorze budowlanym i większości w Europie. Jednak opracowany przez MAE Plan Trwałej Odbudowy (z ang. Sustainable Recovery Plan) sugeruje, że dalsze działania naprawcze związane z efektywnością energetyczną mogą stworzyć kolejne 4 mln miejsc pracy na całym świecie dzięki zwiększonym inwestycjom sektora publicznego i prywatnego w budynki, transport i przemysł.

Raport dostępny jest na: https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *