Kontrakty publiczne w Wielkiej Brytanii tylko dla firm, które zobowiązały się do neutralności klimatycznej

Nowe regulacje, które wymagają, aby firmy ubiegające się o duże kontrakty rządowe zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, weszły w życie w Wielkiej Brytanii 1 października.

Wymogi będą miały zastosowanie do wszystkich firm ubiegających się o kontrakty rządowe o wartości przekraczającej 5 milionów funtów (27 milionów PLN) rocznie.

Regulacje będą dotyczyły wszystkich departamentów rządu centralnego, a także ich agencji wykonawczych i pozaresortowych organów publicznych.

Minister ds. Kancelarii Rady Ministrów Steve Barclay powiedział: „Nowe zasady pokazują nasz odważny i ambitny plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, chroniąc nas i przyszłe pokolenia. Rząd wydaje 290 miliardów funtów (1,6 biliona PLN) rocznie na zamówienia publiczne i słusznie wykorzystujemy tę siłę nabywczą do budowania ekologicznej gospodarki”.

Plan redukcji emisji dwutlenku węgla określa, skąd pochodzą emisje organizacji i jakie środki zarządzania środowiskowego mają wdrożone. Niektóre duże firmy już samodzielnie zgłaszają część swoich emisji dwutlenku węgla, znanych jako emisje bezpośrednie zakresu 1 (Scope 1) i emisje pośrednie zakresu 2 (Scope 2) w ramach przepisów dotyczących usprawnionej sprawozdawczości w zakresie energii i emisji dwutlenku węgla opublikowanych w 2018 r.

Nowe przepisy idą dalej, wymagając zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz zgłaszania niektórych emisji z zakresu 3 (Scope 3), w tym podróże służbowe, dojazdy pracowników, transport, dystrybucja i odpady, po raz pierwszy. Emisje z zakresu 3 stanowią znaczną część śladu węglowego organizacji. Zrozumienie, raportowanie i ograniczenie tych emisji odegra istotną rolę w dekarbonizacji rządowego łańcucha dostaw i całej gospodarki Wielkiej Brytanii.

Nowe przepisy przyczynią się do realizacji ekologicznej agendy rządu, jednocześnie zapewniając równowagę, aby nie obciążać nadmiernie i potencjalnie wykluczać małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z ubiegania się o kontrakty rządowe.

Dyrektor ds. dekarbonizacji CBI, Tom Thackray, powiedział: „Skala i zakres wydatków sprawiają, że zamówienia sektora publicznego są niezbędnym narzędziem do przyspieszania dekarbonizacji we wszystkich sektorach i regionach kraju. Ta nowa polityka zapewni wyraźny punkt odniesienia dla partnerstw publiczno-prywatnych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *