O nas / Kontakt

Energy Manager jest portalem promującym zarządzanie energią w sektorze publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji profilu Energy Managera jako kluczowej funkcji w działalności organizacji.

Pomimo że zarządzanie energią jest dziedziną fundamentalną do osiągnięcia zarówno ambitnych celów energetyczno-klimatycznych jak również biznesowych, jest ona, w przeciwności to innych krajów europejskich, cały czas niedostatecznie popularna. Rozpowszechnienie i integracja dziedziny jaką jest zarządzanie energią w codzienne działalności organizacji niewątpliwie pozwoliłoby uwolnić jej ogromny potencjał i przyczynić się tym samym do szybszego osiągania celów biznesowych, środowiskowych i społecznych.

Portal tworzony jest przez praktykujących Energy Manager-ów i specjalistów z dziedzin które bezpośrednio wpisują się w zarządzanie energią. Powoduje to że przekazywane informacje mają wymiar praktyczny i obiektywny.

Portal adresowany jest do szerokiej gamy odbiorców: od Energy Managerów i kadry kierowniczej do osób, które na co dzień nie są związane z tą dyscypliną a chciałyby poznać jej tajniki. Z tego względu treści przekazywane w portalu mają charakter indykatywny i nie są treściami eksperckimi jakie można znaleźć w portalach branżowych. W końcu stara zasada zarządzania energią brzmi: „Energy Manager nie powinien być ekspertem w każdej dziedzinie z którą ma na co dzień do czynienia, ale powinien wiedzieć wystarczająco żeby umieć zadać odpowiednie pytania”.

Głównymi założeniami serwisu Energy Manager są:

– popularyzacja i integracja profilu Energy Managera jako kluczowej funkcji w działalnościach organizacji z sektora publicznego i prywatnego

– stworzenie platformy edukacyjnej w zakresie zarządzania energią

– wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania energią

– wypracowanie najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią

Jeśli chciałabyś/chciałbyś współtworzyć społeczność Energy Manager-ów, lub w inny sposób przyczynić się do promocji tej ważnej dyscypliny, koniecznie skontaktuj się z nami już dzisiaj:

email:    kontakt@energymanager.pl

tel:         +48 511 982 939