KE opublikowała pierwszą część pakietu „Fit for 55″

Komisja Europejska opublikowała wczoraj pierwszą część pakietu „Fit for 55”. Zestaw propozycji ma na celu przygotowanie polityki UE w zakresie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu, budynków i opodatkowania do celu polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Pierwsza część pakietu „Fit for 55” zawiera propozycje wprowadzenia lub rewizji 16 różnych polityk. W przypadku branż ważnych dla zarządzania energią, tj. HVAC i budynków, najistotniejszymi propozycjami polityki są rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na sektor budowlany oraz zmiany dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej i energii odnawialnej w celu dalszej dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia w ramach strategii „Fala Renowacji” (z ang. Renovation Wave). Inną ważną propozycją byłoby wprowadzenie rozporządzenia w sprawie ustanowienia Społecznego Funduszu Klimatycznego, którego jednym z głównych celów jest walka z ubóstwem energetycznym w gospodarstwach domowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Pakietowi propozycji towarzyszy komunikat Komisji wyjaśniający potrzebę tego pakietu oraz jego cele i wdrażanie.

Druga część pakietu Fit for 55 ma zostać opublikowana jeszcze w tym roku, a wśród nich Komisja opublikuje swój wniosek dotyczący trzeciej rewizji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *