Interwencja MKiŚ na rynku zielonych certyfikatów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało komunikat w sprawie sytuacji na rynku tzw. „zielonych certyfikatów” i planowanych w jej wyniku działań.

W ostatnich tygodniach obserwowany jest gwałtowny i bezprecedensowy wzrost cen świadectw pochodzenia, tzw. zielonych certyfikatów, co ilustruje poniższy wykres.

Zmiana cen tzw. „zielonych certyfikatów” na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy (Źródło: Enerace)

Przypomnijmy że zielone certyfikaty wchodzą w skład finalnego kosztu jednostkowego energii elektrycznej, więc fluktuacja ich ceny wpływa na nią bezpośrednio. Biorąc pod uwagę znaczący wzrost giełdowych cen energii, utrzymujące się wysokie ceny świadectw pochodzenia, rodzą ryzyko nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych energii, a ponadto ryzyko nadwsparcia inwestorów objętych systemem zielonych certyfikatów a tego ministerstwo chce uniknąć.

W związku z powyższym MKiŚ podjęło pilne działania ukierunkowane na unormowanie sytuacji rynkowej. Na czym będą one finalnie polegać, jak długo potrwa ich wdrożenie i co najważniejsze kiedy zobaczymy ich skutki – zdaje się że dowiemy się już niebawem.

Pełny komunikat MKiŚ:

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-sytuacji-na-rynku-swiadectw-pochodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *