„Fala renowacji” UE

Komisja Europejska ujawniła nową strategię efektywności energetycznej, która może doprowadzić do renowacji 35 milionów budynków i stworzenia 160 000 „zielonych” miejsc pracy.

Strategia o nazwie „Fala renowacji” będzie traktować priorytetowo dekarbonizację ogrzewania i chłodzenia, walkę z ubóstwem energetycznym, modernizację budynków o najgorszej wydajności energetycznej oraz renowację budynków publicznych, takich jak szkoły, szpitale i budynki administracyjne.

Plan zakłada zaoferowanie zestawu rozwiązań legislacyjnych, narzędzi finansowania i instrumentów wsparcia technicznego, które mogłyby przyspieszyć renowację budynków i poprawę ich charakterystyki energetycznej.

Komisja Europejska zbada również, w jaki sposób jej mechanizmy finansowania mogłyby wspierać krajowe programy efektywności energetycznej i oszczędności skierowane do osób o niższych dochodach.

Zastępca prezydenta ds. Europejskiego Zielonego Ładu – Frans Timmermans, powiedział: „Chcemy, aby wszyscy w Europie mieli dom, który mogą oświetlić, ogrzać lub schłodzić bez rozbijania banku lub niszczenia planety”.

„Fala renowacji poprawi miejsca, w których pracujemy, mieszkamy i uczymy się, jednocześnie zmniejszając nasz wpływ na środowisko i zapewniając miejsca pracy tysiącom Europejczyków”.

Szczegóły programu „Fala renowacji” na jego stronie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1835

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *