EIB zainwestuje dodatkowe 3,4 mld euro na transformację energetyczną

Niektóre z finansowanych projektów obejmują wykorzystanie energii słonecznej w domach w całej Hiszpanii, energię wiatrową w Irlandii, zmodernizowaną dystrybucję energii we Włoszech oraz elektrownie fotowoltaiczne, które wykorzystują baterie i wodór do magazynowania energii. Część środków trafi również do polskich przedsiębiorstw na działania na rzecz klimatu.

Jak podaje Europejski Bank Inwestycyjny (EiB) środki rozdysponowane będą następująco:

– 2mld euro – inwestycje związane z OZE – głównie projekty we Francji i Niemczech, wykorzystanie energii słonecznej w domach w całej Hiszpanii, energia wiatrowa w Irlandii, zmodernizowana dystrybucja energii we Włoszech oraz elektrownie fotowoltaiczne, które wykorzystuje baterie i wodór do magazynowania energii.

– 700m euro – zrównoważony rozwój – nabycie floty pociągów napędzanych wodorem, w tym instalację stacji tankowania wodoru w Holandii oraz modernizację regionalnych usług kolejowych w Niemczech. Wsparte zostanie również wykorzystanie energii odnawialnej na lotniskach w całej Hiszpanii.

– 720m euro – badania, innowacje i inwestycje biznesowe. W ramach odpowiedzi na COVID-19 zarząd EBI zgodził się na nowe finansowanie w celu przyspieszenia inwestycji firm najbardziej dotkniętych pandemią w Holandii, Belgii i Luksemburgu jak również badania i rozwój przedsiębiorstw w Niemczech, rozwój cyfrowej działalności biznesowej online we Francji oraz inwestycje związane z klimatem dokonywane przez firmy w całej Polsce.

– 837m inwestycje miejskie, edukację i komunikację – wesprze budowę i modernizację energooszczędnych mieszkań socjalnych i przystępnych cenowo mieszkań w północnych Włoszech, zmodernizuje infrastrukturę miejską i regionalną w Czechach oraz poprawi infrastrukturę komunikacyjną w Polsce i Afryce Północnej.

Prezes EIB Werner Hoyer powiedział: „Zielona transformacja światowej gospodarki nabiera tempa. Projekty dotyczące zielonej energii i zrównoważonego transportu zatwierdzone przez EIB, bank klimatyczny UE, pokazują dziś wizję, ambicję i partnerstwo potrzebne do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tej dekadzie i później. Jestem podekscytowany, że w tym tygodniu Unia Europejska zgodziła się być neutralna dla klimatu do 2050 r. ”.

Więcej informacji na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego: https://www.eib.org/en/press/all/2021-135-eib-backs-eur-3-4-billion-investment-for-climate-action-and-clean-energy-sustainable-transport-communications-water-and-private-sector#

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *