Czemu firmy potrzebują Energy Manager-ów?

Mariusz Podgórski, promotor i ekspert w zakresie zarządzania energią, z czym związany jest od ponad 10 lat. Doświadczanie obejmuje zarówno obszar nieruchomości mieszkalnych, użytku publicznego jak również obiektów komercyjnych. 

Dlaczego tak wielu firmom nie udaje się wykorzystać licznych możliwości obniżenia kosztów operacyjnych dzięki usystematyzowanej strategii energetycznej?

Jednym z powodów może być brak stanowisk wysokiego szczebla odpowiedzialnych za zarządzanie energią w wielu firmach. Jest to w sumie najważniejszy pierwszy krok, który nie powinien budzić najmniejszych wątpliwości, ponieważ pozycja ta często zwraca się w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Członkowie zarządu, liderzy zrównoważonego rozwoju lub inne stanowiska odpowiedzialne za finanse i/lub strategię środowiskową organizacji powinni promować tę rolę, często będąc w stanie uzasadnić to w dość łatwy sposób wyłącznie na podstawie spodziewanych oszczędności, które zostaną zrealizowane.

Możliwości zredukowania zapotrzebowania na energię a co za tym idzie obniżenia kosztów operacyjnych są praktycznie wszędzie. Doświadczenie pokazuje, że obniżenie ogólnych wydatków na energię o 5% do 15% poprzez projekty z okresem zwrotu od dwóch do trzech lat, a często nawet niewymagających żadnych nakładów inwestycyjnych, to standard. To poważne pieniądze dla firm, których budżety energetyczne wynoszą kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych rocznie.

Dlaczego organizacje nie wykorzystują tego rodzaju możliwości? Oprócz wspominanym wcześniej braku dedykowanych osób do zarządzania energią na stanowiskach kierowniczych lub menadżerskich jest wiele innych powodów. Najważniejsze z nich to:

– uzyskania budżetów na realizację przedsięwzięć często wymaga „wewnętrznych umiejętności sprzedażowych” i determinacji, a co najważniejsze zrozumienia korzyści płynących z modernizacji energetycznych ze strony osób odpowiedzialnych za finanse. Ważnym aspektem jest również umiejętność przedstawienia planowanego przedsięwzięcia w sposób zrozumiały i zachęcający dla osób, które posługują się odmiennymi jednostkami miary (PLN vs. kWh).

– typowo funkcje, których częściową odpowiedzialnością jest oszczędzanie energii to kierownicy techniczni, którzy dodatkowo odpowiedzialni są za cały szereg innych działań związanych z utrzymaniem obiektów, a te z kolei często ich przytłaczają powodując, że energia schodzi na dalszy plan.  Nierzadko również nie mają oni czasu, chęci, wiedzy specjalistycznej ani odpowiednich bodźców, aby szukać i wdrażać inicjatywy oszczędzania energii.

– panujące przekonanie, że projekty pro-oszczędnościowe to swego rodzaju „konserwacja” która przynosi nie do końca określone korzyści i którą można odłożyć w czasie lub wykonać wtedy jak to jest absolutnie konieczne.

Niejasna lub całkowity brak odpowiedzialności za energię to kolejny, bardzo powszechny czynnik. Kto jest właścicielem budżetu energetycznego firmy? Zaskakujące jest, jak często pytanie to wywołuje zakłopotanie, gdy zadawane jest wśród różnych organizacji. Często mają one dyrektorów odpowiedzialnych za przychody, ogólne budżety i zarządzanie kosztami, ale nie za wydatki na energię w firmie.

Brak odpowiedzialności za energię może kosztować firmy miliony. W wielu przypadkach kierownictwo wyższego szczebla nie zdaje sobie sprawy, ile wydaje na energię we wszystkich lokalizacjach lub że energia często ustępuje tylko nielicznym kosztom w firmowych P&L-ach pod względem ogólnej wysokości i wzrostu kosztów.

Odpowiedzialność energetyczna, jej widoczność i mierzalność oraz odpowiednie zarządzanie na poziomie przedsiębiorstwa to pierwsze kroki do wprowadzenia zmian i wykorzystania potencjalnych oszczędności. Energy Manager na poziomie korporacji – zwykle współpracujący ze ścisłym kierownictwem i wielofunkcyjnym zespołem zarządzania energią – to funkcja, która coraz częściej pojawia się w organizacjach również mniejszych i nieenergochłonnych.

Podsumowując – kroki które firmy powinny podjąć w celu budowania swojej przewagi konkurencyjnej to:

• Powołanie Energy Manager-a na poziomie organizacji odpowiedzialnego za definiowanie i egzekwowanie usystematyzowanej strategii energetycznej.

• Zwiększyć edukację i świadomość kadry zarządzającej w zakresie energii i jej kosztów w całej firmie. Dyrektorzy finansowi powinni szczególnie mocno naciskać na swoje organizacje w celu realizacji projektów zwiększających efektywność energetyczną.

• Zwiększanie świadomości wydatków na energię, obliczając wydatki na energię dla całej organizacji, jak również poszczególnych działów i obiektów.

• Utworzyć wielofunkcyjny zespół ds. zarządzania energią, który spotyka się regularnie.

Wzrost przychodów dla wielu firm w obecnej sytuacji gospodarczej jest bardzo trudny. Większe marże można osiągnąć poprzez redukcję zużycia energii, która zaczyna się od świadomości firmy i odpowiednio umocowanego w organizacji Energy Manager-a.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *