Aukcje OZE 2021 – projekt rozporządzenia

W dniu wczorajszym na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt  rozporządzenia z dnia 08.12.2020 r w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Wprowadza on następujące zmiany:

§ 2. Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5:

3) pkt 7 i 7a ustawy, wynosi 500 000 MWh, a jej wartość wynosi 335 000 000 zł;

§ 3. Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, oraz wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5:

1) pkt 2–4a i 8–13 ustawy, wynosi 225 000 MWh, a jej wartość wynosi 106 875 000 zł;

2) pkt 5, 15, 18, 20 i 23 ustawy, wynosi 270 000 MWh, a jej wartość wynosi 151 200 000 zł;

5) pkt 24 ustawy, wynosi 394 200 MWh, a jej wartość wynosi 242 433 000 zł.

§ 4. Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, oraz wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5:

1) pkt 8–14 ustawy, wynosi 10 680 000 MWh, a jej wartość wynosi 5 249 400 000 zł;

4) pkt 17 i 22 ustawy, wynosi 38 760 000 MWh, a jej wartość wynosi 10 748 400 000 zł;

5) pkt 25 ustawy, wynosi 1 182 600 MWh, a jej wartość wynosi 703 647 000 zł.

Projekt obecnie znajduje się na etapie Komisji Prawniczej. Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12337304/katalog/12710989#12710989

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *